Mobile menu

Факультатыў "Лiтаратура i мастацтва"

Мэта: Cістэматызаваць і узбагаціць веды вучняў пра літаратуру як від мастацтва: дапамагчы развіць аналітычныя і твочыя ўдольнасці вучняў сродкамі нацыянальна афарбатычных рэсурсаў беларускай мовы, у якіх знайшлі адбітак рэаліі, традыцыйнай этнакультуры.